Reklama

Reklamné služby

  1. svetelné panely
  2. nesvetelné panely
  3. plocha na parkovacích miestach
  4. voľná plocha na stenách


Cena sa tvorí individuálne podľa rozmeru plochy, umiestnenia a dĺžky prenájmu.

Jednotlivé plochy sa poskytujú záujemcom podľa poradia na základe zmluvy v ktorej sa dohodne doba prenájmu a odplaty.
Informácie: 02 / 544 31 784, 0911 499 315.


Všetky ceny sú vrátane DPH a sú platné od 23. 12. 2018.

Všetky práva vyhradené. (C) 2006 - 2018 PPG, a.s., PHC Garáže s.r.o.
Best In Parking - Slovakia s.r.o.