Impresum

 

Vlastníkom a prevádzkovateľom tejto webovej stránky je:

Best in Parking - Slovakia s.r.o.
Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
IČO: 50 118 714
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 108682/B
IČ DPH: SK2120196144
Telefón: +421 2 5443 1784
e-mail: m.hruska@b-i-p.com
www.bestinparking.sk

 

Ak nie je výslovne stanovené inak, všetky ceny uvedené na tejto webovej stránke sú vrátane DPH.

 

Vylúčenie zodpovednosti

Obsah tejto stránky pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme. Aj napriek tomu nemôžeme vylúčiť vznik chýb, avšak nepreberáme s tým súvisiacu zodpovednosť. Ponuky sa môžu aj bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť alebo stiahnuť, a to bez toho, aby s tým bol spojený vznik nárokov.

 

Odkazy na našu webovú stránku

Odkazy na našu webovú stránku môžu vzniknúť aj bez nášho súhlasu a preto odmietame s tým súvisiacu zodpovednosť. Zakázané sú odkazy zo stránok s urážlivým obsahom; porušenie tohto zákazu bude prevádzkovateľ riešiť právnou cestou.

 

Copyright

„Best in Parking“ je kombinovanou registrovanou ochrannou známkou, ktorá sa smie používať iba s našim výslovným a písomným súhlasom. To isté platí aj pre akékoľvek rozmnožovanie a používanie iného obsahu ako aj textov a obrázkov.

 

Ochrana údajov

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (“Google”). Služba Google Analytics využíva tzv. “Cookies”, textové údaje, ktoré sú uložené do Vášho počítača a umožňujú vyhodnotenie Vášho užívania tejto webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom Cookies o užívaní tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené spoločnosťou Google a uložené na severoch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania užívania tejto webovej stránky, zhromažďovania správ o aktivite na nej ako aj na účely poskytovania ďalších služieb spojených s užívaním webovej stránky alebo internetu. Aj Google môže poskytnúť tieto informácie tretím osobám, pokiaľ tak určuje zákon alebo pokiaľ tretie osoby tieto údaje spracúvajú na základe poverenia Google. Google v žiadnom prípade neprepojí Vašu IP adresu s ďalšími údajmi evidovanými Google. Využívaniu Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás, že pri takomto nastavení nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, aby Google spracovávala Vaše údaje vyššie uvedeným spôsobom a na uvedený účel.

Všetky práva vyhradené. (C) 2006 - 2018 PPG, a.s., PHC Garáže s.r.o.
Best In Parking - Slovakia s.r.o.