Nočné parkovanie

 1. parkovanie pre firmy
 2. parkovanie pre obyvateľov Starého mesta

Parkovanie na základe zmluvy o parkovaní. Parkovanie na voľných parkovacích miestach, určenom poschodí a zmluvne dohodnutom čase s prístupom na parkovaciu kartu. Jedna sa o obmedzené množstvo voľných parkovacích miest.

Kaucia za parkovaciu kartu: 10€

1. Parkovanie pre firmy

 • parkovať bude konkrétne firemné auto so ŠPZ na zmluvne dohodnutom poschodí
 • parkovanie sa uskutočňuje vo večerných, nočných hodinách, cez sobotu nedeľu a v dňoch pracovného pokoja.
  1. Nočné parkovanie v cene 110 € / mesiac.
   Čas parkovania: 17:00 hod. – 9:00 hod. a nepretržite v sobotu, v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja.

  2. Nočné parkovanie v cene 130 € / mesiac.
   Čas parkovania: 16:00 hod. – 10:00 hod. a nepretržite v sobotu, v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja.

2. Parkovanie pre obyvateľov Starého mesta

 • fyzická osoba ma trvalý alebo prechodný pobyt v mestskej častí v blízkosti garáži
 • parkované auto je vo vlastníctve fyzickej osoby a nie je používané na podnikateľské účely.
 • parkovať bude konkrétne auto so ŠPZ na určenom poschodí
 • parkovanie sa uskutočňuje vo večerných, nočných hodinách, cez sobotu nedeľu a v dňoch pracovného pokoja.
  1. Nočné parkovanie v cene 78 € / mesiac.
   Čas parkovania: 17:00 hod. (16:00 hod.) – 9:00 hod. (08:00 hod.) a nepretržite v sobotu, v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja.

  2. Nočné parkovanie v cene 110 € / mesiac.
   Čas parkovania: 16:00 hod – 10:00 hod a nepretržite v sobotu, v nedeľu a dňoch pracovného pokoja.

Fakturácia pre nočné parkovanie

  Mesačne vopred, resp. podľa dohody v zmluve.

  V prípade prekročenia zmluvne dohodnutého času parkovania vyúčtuje prevádzkovateľ čas parkovania naviac v cene hodinového parkovania.

 

Všetky ceny sú vrátane DPH a sú platné od 01. 01. 2023.

Všetky práva vyhradené. (C) 2006 - 2018 PPG, a.s., PHC Garáže s.r.o.
Best In Parking - Slovakia s.r.o.